Wij produceren als enige in Nederland

Binnen één werkdag verstuurd

Geen verzendkosten bij een bestelling vanaf €100,-

Gratis retourneren


Deel dit artikel

Lasrook wetgeving kan een stuk scherper!

Overal in de industrie wordt gelast. Bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, bij de productie van ketels, kolommen, staalconstructies en aan installaties voor de petrochemische en offshore industrie. Met name bij laswerkzaamheden in overdekte ruimten, worden werknemers blootgesteld aan serieuze gezondheidsrisico’s. Het inademen van lasrook is namelijk niet verstandig. Bronafzuiging is de beste manier is om zowel lassers als hun omgeving te beschermen tegen lasrook. Wij hebben de afgelopen vier jaar, in nauw overleg met gecertificeerde lassers, gewerkt aan de ontwikkeling van een lasrookafzuigsysteem waarvoor een nieuwe ergonomische lastoorts met geïntegreerde bronafzuiging is ontwikkeld.

Lasrook is levensgevaarlijk

Inademen van lasrook kan onder meer leiden tot irritatie van de luchtwegen, metaaldampkoorts en astmatische bronchitis. Ook kan dit heesheid, keelpijn en oogirritaties veroorzaken. Lasrook bevat onder meer ijzer, mangaan en silicium en bij het lassen van RVS zelfs chroom en nikkel. Bij lassers die jaren achtereen met dit soort materialen werken, kunnen ijzerdeeltjes zich ophopen in hun longen, wat in sommige gevallen een verhoogde kans op longkanker oplevert. Gebaseerd op de uitkomsten van recente onderzoeken worden in Nederland naar schatting zo’n 400.000 mensen dagelijks blootgesteld aan lasrook. Belangrijk dus om deze optimaal te beschermen tegen de schadelijke deeltjes die in deze rook voorkomen. De grote vraag is echter welk systeem hiervoor het beste toegepast kan worden.

Gebruik van afzuigarmen

Om de lasser te beschermen tegen het inademen van lasrook zijn er verschillende systemen en methodes op de markt. Een populaire methode is het werken met beweegbare afzuigarmen, waarvan de afzuigkap door de lasser boven de laszone wordt gepositioneerd. Deze afzuigarmen kunnen zowel vast gemonteerd zijn aan de wand, maar ook onderdeel zijn van een mobiel afzuigsysteem. Dit laatste wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het lassen van grote constructies met lange lasnaden, zoals grote tanks, destilleertorens, et cetera. Nadeel daarbij is dat de afzuigarm en de wagen constant verplaatst moet worden. Dit is hinderlijk en kost tijd die ten koste gaat van het lasrendement. Daarentegen is het effect van een boven de lasplek gepositioneerde afzuigkap nooit optimaal omdat men deze veelal te laat verplaatst.

Lashelm met verse luchttoevoer

Een veelgebruikt ander alternatief is de lasser voorzien van een lashelm met verse ademluchttoevoer. Op zich wordt de lasser zelf hierdoor goed beschermd, maar het dragen van een dichte helm wordt door veel lassers als oncomfortabel ervaren. Dit vooral als er een tankje, of een aanzuigunit op de rug moet worden meegedragen. Bedenk ook dat zodra de helm wordt afgezet de lasser alsnog de in de ruimte aanwezige lasrook inademt. Een lashelm levert dus ook geen enkele bijdrage aan verbetering van de algehele luchtkwaliteit in de werkruimte. De lasrook zal zich in de ruimte verplaatsen en collega’s die ook in de ruimte aanwezig zijn, ademen die lasrook vrij in. Weliswaar kan men de luchtkwaliteit in de werkruimte iets verbeteren door centrale afzuiging toe te passen, maar echt optimaal wordt de luchtkwaliteit nooit, terwijl er met de rook ook warmte uit de ruimte wordt gezogen. Niet erg energievriendelijk dus. Iedereen in de branche is er dan ook van overtuigd dat direct bij de bron afzuigen en onmiddellijk filteren van lasrook de beste methode is voor iedereen die zich in de ruimte bevindt. Voor de lasser is het bovendien het comfortabelst, want hij hoeft geen helm met ademlucht te dragen. Tevens levert dit ten opzichte van centrale luchtafzuiging een aantrekkelijke energiebesparing op. In steeds meer Europese landen, met Frankrijk als koploper, wordt door de overheid inmiddels subsidie verstrekt als bedrijven investeren in systemen voor bronafzuiging van lasrook!

Lasrook bij de bron afzuigen met lastoortsen

Lasrook bij de bron afzuigen, ofwel direct in de laszone, betekent dat de lastoorts moet beschikken over een soort ‘stofzuigermondstuk’. Daarnaast wilde wij niet alleen een toorts die de lasrook afzoog, maar een systeem waarbij de rook effectief wordt gefilterd en weer schoon de ruimte in wordt geblazen. Dit inclusief de in de afgezogen lucht aanwezige warmte! De ontwikkeling van de lastoorts met geïntegreerde afzuiging startte zo’n vijf jaar geleden. De eerste uitvoering was de Röwac ‘Green-Line’ lastoorts die gebruikmaakte van een nieuw luchtkoelsysteem en kon worden gecombineerd met twee typen afzuigsystemen. Dit systeem werd mede ontwikkeld in samenwerking met scheepswerven, waar lange plaatvelden worden gelast en de lasser zich constant verplaatst. Aan het testen van de prototypes hebben tientallen lassers deelgenomen. Na het verzamelen en analyseren van hun ervaringen, leidde dit tot aangepaste versies van de lastoorts, die steeds dunner en lichter werd. Ook werden in de loop der tijd wijzigingen aangebracht bij de filtratie-units die aanvankelijk waren geïntegreerd in de lasmachine, maar later ook in stand alone- en portable uitvoeringen werden geïntroduceerd. Door de bronafzuiging van het nieuwe lassysteem, in combinatie met langere slanglengtes, kregen lassers een veel grotere bewegingsvrijheid en actieradius. Daardoor konden ze makkelijker ‘meters maken’ waardoor het lasrendement toenam.

Helm met ademluchttoevoer is niet meer nodig

Het dragen van een helm met ademluchttoevoer was niet meer nodig en dit ervaarden de lassers als een grote comfortwinst. Daarbij leverde bronafzuiging een merkbaar positieve bijdrage aan het algehele binnenklimaat van de productiehallen omdat de bij de bron afgezogen lucht met daarin de lasrook na filtratie weer schoon kon worden teruggevoerd in de ruimte. Ook ging daardoor minder warmte verloren omdat de centrale afzuiging van de productiehal op een lagere stand kon worden gezet.

De nieuwste generatie lastoortsen

Op de productiegerichte vakbeurs TechniShow 2018 presenteerde wij de nieuwste generatie lastoortsen met bronafzuiging. Hierin zijn alle ervaringen met de vorige typen verwerkt. Uit opmerkingen van de ‘testlassers’ kwam onder meer dat ze het liefst een nòg compactere en nòg makkelijker in de hand liggende toorts wilden. Dit is uiteraard een constante wens, want hoe kleiner en lichter, hoe beter. Maar dat moet natuurlijk wel kunnen. Daarnaast waren er ook andere uitdagingen bij het verder verbeteren van de lastoorts. Bijvoorbeeld het feit dat wanneer er rook in de laszone wordt weggezogen er het risico bestaat dat ook het beschermgas wordt meegezogen dat uit de kop van de toorts stroomt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, want dit beschermgas moet het smeltbad juist beschermen tegen de omgevingslucht en met name de daarin aanwezige zuurstof. Met behulp van speciale technieken hebben de ontwikkelaars het gedrag van lasrook onderzocht en gekeken naar hoe het beschermgas stroomt. De stromingskarakteristieken van lasrook en beschermgas bleken hierbij behoorlijk van elkaar te verschillen en daarvan wordt bij de nieuwste versie van de lastoorts dankbaar gebruikgemaakt. De afzuiging is bij de nieuwe toorts bovendien beter instelbaar. Meer aluminiumdelen maken de toorts daarnaast lichter en omdat de inwendige constructie is aangepast, is de toorts ook compacter geworden. Hiermee is het nu mogelijk om luchtgekoeld te lassen met stroomsterktes tot meer dan 300 Ampère!

Voorzien van nieuwe filterunits

Recent hebben wij ook twee nieuwe draagbare filterunits geïntroduceerd. Het betreft hier de RGA 3.2 en 3.3 die eenvoudig op elke werkplek ingezet kunnen worden. Op de nieuwe afzuigunits kunnen in plaats van de toorts met geïntegreerde bronafzuiging ook speciale afzuigmondstukken aangesloten worden, waardoor ook comfortabel met watergekoelde toortsen gewerkt kan worden. Tevens kan dit systeem worden ingezet voor stofafzuiging bij slijpen of boren. De RGA afzuigunits hebben een automatische start/stop functie die direct zorgt voor maximale afzuiging op het moment dat de lasser begint met lassen. De nieuwe units zijn grotendeels gemaakt van aluminium, daarom wegen de RGA 3.2 en 3.3 respectievelijk slechts 13 en 11 kg. Deze zijn daarmee zeer makkelijk te verplaatsen. Deze nieuwe units completeren het bestaande filterprogramma dat geleverd kan worden bij de lasapparaten en onze speciale lastoortsen met bronafzuiging. Door effectieve filtratie kan 99,99% van de in lasrook aanwezige vaste deeltjes uit de rook worden verwijderd. Het blijkt schrikbarend om te zien hoe groot het ‘bergje stof’ is dat na een paar dagen lassen uit het filter wordt gehaald. Voor het reinigen van het filter hebben wij een geïntegreerd schoonmaaksysteem ontwikkeld waardoor de standtijd van het filter wordt verlengd. Na een paar dagen lassen komt er meer dan een halve liter (fijn)stof uit het filter. Ook hebben wij in samenwerking met Lutec Luchttechniek BV uit Veenendaal een hoogvacuüm afzuigunit ontwikkeld die de basis vormt voor een centraal afzuig- en filtersysteem. Op de unit kunnen tot vier lastoortsen met geïntegreerde bronafzuiging worden aangesloten, maar ook kan deze unit worden gebruikt voor het afzuigen van schadelijke stof- en vuildeeltjes tijdens slijp- en schuurwerkzaamheden.

De enige Nederlandse fabrikant van lasapparatuur

Neem gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee en bieden de juiste oplossing op uw vraagstuk. Röwac Lastechniek is de enige Nederlandse fabrikant van lasapparatuur. Wij ontwikkelen en produceren een breed scala aan lasmachines en lasbenodigdheden. Daaronder vinden we apparatuur voor MIG/MAG, MMA, TIG en OP (onder poederdek) lassen. Ook is er een groot aanbod van in eigen huis ontwikkelde en geproduceerde lasautomaten zoals hoeklasautomaten, klimautomaten en robots voor het volautomatisch lassen van plaatvelden. Daarnaast is gewerkt aan de verdere ontwikkeling van een lasnaadvolgsysteem voor hoeklassen en levert Röwac een uitgebreid programma lastoevoegmaterialen en -benodigdheden uit voorraad. Met de nieuwbouw, die eind 2017 in Dodewaard is opgeleverd, beschikt Röwac over een omvangrijk bedrijfscomplex met  een kantoorgedeelte, een forse ontwikkeling- en productieafdeling en een royaal magazijn met vele tonnen aan lasdraden en een scala aanvullende lasbenodigdheden en -hulpmiddelen.

Product toegevoegd aan offerte!